Human centered design vs. UX design

28.02.2020 · 2 minuten read

Human-centered design en UX-design worden vaak in één adem genoemd. De redenen daarachter hoeven we niet al te ver te zoeken. Enerzijds zijn het allebei designmethodologieën, anderzijds zijn deze twee disciplines gericht op het oplossen van menselijke problemen.

Toch zijn er tal van verschillen tussen deze beide formats. We zetten de belangrijkste even voor je op een rij.

Wat is human-centered design?

Wanneer we de verschillen tussen human-centered en UX-design willen uitleggen, is het belangrijk om deze methodologie goed te begrijpen. Wij vatten deze methode samen in de volgende zinnen.

Human-centered design is een methode om doelgerichte (digitale) oplossingen te creëren. Deze oplossingen brengen de noden van gebruikers, de business requirements en het technologische aspect op een doordachte manier samen. Human-centered design is toepasbaar op producten, diensten en zelfs campagnes.

De stijgende populariteit van deze vorm is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat is voornamelijk te wijten aan de digitaliseringsgolven en veranderende eisen van gebruikers. Een succesvol human-centered product speelt dan ook perfect in op 3 elementen:

  • De noden en verwachtingen van gebruikers
  • De mogelijkheden en eventuele beperktheden van het medium (hardware)
  • De business requirements

Wat is UX-design?

User Experience design - kortweg UX-design - omschrijft het volledige proces waarbij de gebruiksvriendelijkheid van een website, app of toepassing verhoogd wordt. Het is een mix tussen usability, toegankelijkheid en een vlotte digitale gebruikersflow.

De populariteit van deze designmethodologie steeg fors sinds de opkomst van het (mobiele) internet. Gebruikers verwachten steeds meer duiding en krijgen graag wat meer sturing op het internet. UX-design brengt dan ook voor veel bedrijven en gebruikers verschillende voordelen met zich mee:

  • Een user-friendly website voldoet aan de verwachtingen van online gebruikers, wat vaak resulteert in een hogere conversieratio.
  • UX-designers helpen digitale bezoekers om sneller hun weg te vinden om je website, app of toepassing.

Kortom: een goede user experience-designer zorgt voor blije gebruikers op je website.

UX versus human-centered

Hoewel de termen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, zijn er wel degelijk verschillen tussen de human centered-designfilosofie en UX-design.

  • UX-design draait in de eerste plaats rond straffe interfaces of websites. Het is de lijm tussen design en de gewenste ervaring.
  • Human-centered design draait rond de totaaloplossing. Hierbij aligneren we business, design en technologie met elkaar.

Human-centered design is dus eigenlijk een kapstok voor verschillende design disciplines, waaronder UX-design.

UX of Human-centered design?

“Kiezen we best voor UX- of human-centered design?"

Er is jammer genoeg geen eenduidig antwoord op de bovenstaande vraag. “Allebei” is misschien het meest accurate antwoord, maar toch niet altijd van toepassing. Deze keuze hangt af van jouw doelpubliek, businessnoden, verwachtingen, …

Hulp nodig bij die keuze? Neem contact op!